Sąsiedzi Sezonowi

Każdego roku ok. 20,000 pracowników europejskich podróżuje do Belgii by pracować przy zbiorach. Pracują przez 65 dni za ustaloną sumę. Wśród osób o różnorodnych narodowości i pochodzeń, mieszkających razem w gospodarstwach, forma wymiany poza pracą jest nikła lub nieistniejąca.

 

Sąsiedzi Sezonowi zagłębia tą wymianę poprzez sztukę, dialog i publikacje. Projekt zainicjowany jest przez Ciel Grommen. Pracowała ona wraz z pracownikami sezonowymi, i dołączając do jednej grupy odwiedziła Bułgarię. Angażując pracowników sezonowych oraz stałych mieszkańców w różnorodne projekty, Sąsiedzi Sezonowi ma na celu wzmocnienie relacji między ludzkich oraz poczucia wspólnej narodowości. 

Projekt badawczy inicjowany ze wsparciem Vlaanderen (kunst en erfgoed) oraz RAVI Liège.

The Mobile Unit

Publiczny dom na czas prywatny

Wczasie sezonu zbiorów, pracownicy sezonowi spotykają sie tygodniowo w jednym miejscu o jednej porze: ok. 17.00 w lokalnym sklepie spożywczym. Tego lato to miejsce będzie celebrowane. W Borgloon - serce Belgijskiej uprawy owoców z największą liczbą pracownikow sezonowych (1/5 lokalnej populacji) - powstanie jednostka mobilna. Jest to dom zaprojektowany przez Maximiliaan Royakkers & Ciel Grommen jako miejsce publiczne na czas prywatny. 

 

Od piątku 27 lipca do niedzieli 30 września The Mobile Unit będzie miejscem codziennych spotkań przy kawie, grillów, seansów filmowych i muzyki, zorganizowane wraz z lokalną młodzieżą z Jeugdhuis 't Biejke. W tym samym czasie, instalacja służy jaki żywe archiwum, dokumentujące "opowieści z pola" i goszczące panele dyskusyjne, kuratorowane wraz z Dieter Leyssen.

współpraca VZW Heida! i Jeugdhuis 't Biejke, ze wsparciem Advokatenkantor Orij, Boerenbond, stad Borgloon, z33, i Flacc.

Olmo Peeters - Seasonal Neighbours - LR